NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Lê Thị Thu Hương

Bà Lê Thị Thu Hương - người có liên quan (em ruột) của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 764,100 cổ phiếu (0,84%).

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 407.692 cổ phiếu (0,45%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 764,100 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/4/2015 đến ngày 14/5/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon