NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 05/5/2012, ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đã đăng ký bán cổ phiếu NVT. Nội dung giao dịch dự kiến như sau:

 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 3.851.787 CP (6,37%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.851.787 CP (3,06%)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/5/2012 đến ngày 10/7/2012

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon