NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT) nhận được Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Thông tin đăng ký giao dịch của ông Dũng như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.948.170 cổ phiếu (2,15%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.900.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 48.170 cổ phiếu (0,05%)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/06/2017 đến ngày 08/7/2017.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon