NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng

Cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT.

Chi tiết xem file đính kèm

TBGDCP_Hoang Anh Dung

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon