NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Bà Lê Thị Thu Hà

Bà Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 407.692 cổ phiếu (0,45%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 407.692 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/4/2015 đến ngày 02/5/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon