NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thị Thu Hương

Bà Lê Thị Thu Hương - người có liên quan (em) của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiếp tục đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT. Nội dung cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400,400 cổ phiếu (0,44%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán400,400 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: CP (0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/5/2015 đến ngày 18/6/2015.


 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon