NVT: Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Anh Dũng

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.576.750 cổ phiếu (6,16%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.576.750 cổ phiếu (1,74%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/6/2016 đến ngày 15/7/2016.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon