NVT: Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT - Lê Xuân Hải

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.006.688 cổ phiếu (6,63%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.006.688 cổ phiếu (3,32%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/6/2016 đến ngày 30/6/2016.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon