NVT: Techcom Capital thực hiện báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan

Ngày 02/01/2013, Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT của Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital). Kết quả giao dịch cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu (4,96%)

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (9,92%)

- Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: 07/12/2012

- Lý do không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do thị giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Techcom Capital là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Việt Nga hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay. Với số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất giao dịch, Techcom Capital trở thành một trong các cổ đông lớn của NVT.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon