NVT: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền

Ngày 08 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua Quyết định về việc ban hành Quy chế phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền. Quy chế này hướng dẫn cụ thể các nội dung tại Phương án phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/8/2013 thông qua.

Chi tiết xem file đính kèm:

QĐ10.2014_Quy che PHTP

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon