NVT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ngày 19 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Anh Dũng, và chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú với nhiệm kỳ 05 năm. Ông Hoàng Anh Dũng và ông Vũ Ngọc Tú hiện là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng quyết định bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm

CV17CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon