NVT: Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

 

Ngày 16/7/2012, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đăng ký từ ngày 15/5/2012 đến 16/7/2012, cụ thể như sau:

- Chức vụ tại Công ty (tại thời điểm đăng ký giao dịch): Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.572.988 cổ phiếu (12,52%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.700.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.572.988 cổ phiếu (12,52%)

- Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Giá cổ phiếu biến động không theo dự kiến

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối nhu cầu tài chính cá nhân

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon