NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Tú kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

2018_CV06_CBTT NQ HDQT 01

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon