NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Ngày 07/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV31.2018_CBTT NQ05.HDQT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon