NVT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thị Thu Hương

        Ngày 28/6/2011, bà Lê Thị Thu Hương là người có liên quan (em ruột) của bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT.

Kết quả giao dịch cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 48.410 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 1.559.230 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 764.100 cổ phiếu (1,26%)

 Lý do không mua/bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Yếu tố thị trường không thuận lợi

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/4/2011 đến ngày 28/6/2011

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon