NVT: Hội đồng quản trị quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 11/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian dự kiến vào tháng 4 năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon