NVT: Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay

Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã quyết định chuyển nhượng 5,5 tỷ đồng phần phần vốn góp tương đương 55% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay (Công ty con do Ninh Vân Bay JSC., sở hữu 100% vốn điều lệ) cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia góp vốn trong tháng 6/2012. Việc chuyển nhượng vốn góp này là nhằm tái cơ cấu tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Công ty

Sau khi chuyển nhượng vốn, tổng số vốn góp còn lại của Công ty là: 4,5 tỷ đồng tương đương 45% vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon