NVT: Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV25/2018_Nghi quyet 04.HDQT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon