NVT: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn đề cử người thay thế của bà Lê Thị Việt Nga

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay chấp thuận ông Nguyễn Xuân Minh là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Lê Thị Việt Nga.
Ông Minh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, điều hành doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hiện ông Minh giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (cổ đông nắm giữ 6,63% vốn điều lệ của NVT) và là người đại diện của Công ty này tại NVT.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Các tin khác
NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
NVT - Giải trình về việc Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2011
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon