NVT: Giải trình về việc không trình bày báo cáo bộ phận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình về việc không trình bày báo cáo bộ phận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

CV22_Giai trinh_BCTC 2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon