NVT: Giải trình về việc không trình bày báo cáo bộ phận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) xin giải trình về việc không trình bày báo cáo bộ phận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV43_GT.2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon