NVT: Giải trình về việc kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 âm

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình về việc kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 âm.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV08/2017_CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon