NVT: Giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận Hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa quý 4 năm 2017 và quý 4 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 11/2018_Giai trinh BCTC Q4.2017

Các tin khác
Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Thông báo về việc đăng ký ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon