NVT: Giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa năm 2017 và năm 2016 và thay đổi tổng tài sản của Công ty

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa năm 2017 và năm 2016 và thay đổi tổng tài sản của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV giai trinh BCTC kiểm toán

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon