NVT: Giải trình về lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý IV/2013

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất, Quý IV/2013.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I năm 2017
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon