NVT: Giải trình về kết quả kinh doanh Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2014

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh vân bay công bố nội dung giải trình về kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

CV_KQKD Q1.2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon