NVT: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trên Báo cáo tài chính do Công ty phát hành so với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình về chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính do Công ty phát hành so với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

CV15.2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon