NVT: Giải trình về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận Hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa BCTC quý 4 năm 2018 và quý 4 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Giai trinh BCTC Quy 4.2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon