NVT: Giải trình liên quan đến việc cổ phiếu NVT bị đưa vào diện kiểm soát

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình liên quan đến việc cổ phiếu NVT bị đưa vào diện kiểm soát.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV24/2018_Giai trinh

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon