NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên các Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 so với Quý 3 năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình về chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018 so với Quý 3 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV47/2018_Giai trinh chenh lech LN Quy 3/2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon