NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty mẹ giữa Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty mẹ giữa Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 41/2018_Giải trình BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon