NVT: Công bố việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2014

Ngày 08/7/2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon