NVT: Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 27 tháng 3 năm 2018 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2018.

Chi tiết xem file đính kèm

CBTT_CV13.2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon