NVT: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 21/6/2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13, ngày 17 tháng 6 năm 2016. Việc thay đổi này được thực hiện căn cứ vào Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nội dung thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

-          Rút một số ngành, nghề kinh doanh, bao gồm:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

 

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý sơn, bột bả và các nguyên vật liệu khác;

4610

2

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết:

Sản xuất kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị xây dựng, nhôm, tôn, sắt, thép, vật liệu xây dựng khác;

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

4663

3

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa;

4933

4

Sản xuất đồ gỗ xây dựng:

Chi tiết: Kinh doanh, tư vấn, lắp đặt, chế biến gỗ;

1622

5

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Sản xuất, xuất nhập khẩu trang thiết bị xây dựng và trang trí nội, ngoại thất;

8299

6

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Kinh doanh văn phòng phẩm;

4649

7

Bán buôn gạo

Chi tiết: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống;

4631

8

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;

4641

9

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ các loại lâm sản Nhà nước cấm);

4620

10

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết:

Bán buôn kim loại khác;

Bán buôn quặng kim loại;

4662

 - Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết:

Dịch  vụ  quản lý bất động sản;

Tư vấn bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất)

6820

2

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

3

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng

4290

4

Xây dựng nhà các loại

4100

5

Hoạt động tư vấn quản lý

(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

7020

6

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

7

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết:

Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

5510

8

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán ba, phòng hát karaoke, vũ trường).

5610

9

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Dịch vụ đại diện cho thương nhân

Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa

8299

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon