NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 06 tháng 3 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT) đã ban hành Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm:

HĐQT_QĐ01.2015

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon