NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm

QĐ06/2016

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon