NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty trong năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon