NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về một số nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 03 tháng 4 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 02/4/2014 về một số nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

QD HDQT 03

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon