NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về một số nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố nội dung Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo Quyết định này, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Báo cáo của về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV27_CBTT_QĐ 02.2015

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon