NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các vấn đề liên quan

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các vấn đề liên quan.

Chi tiết xem file đính kèm

QĐ07.2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon