NVT: Công bố nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Giấy xác nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty (lần thứ 14).

Theo đó, nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh bất động sản của Công ty thay đổi như sau:

-          Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

-          Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký sau khi điều chỉnh:

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

6810

Chi tiết xem file đính kèm

CV42.2016.CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon