NVT: Công bố các Quyết định của Hội đồng quản trị về một số hoạt động của Công ty

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành các Quyết định thông qua các nội dung sau:

 

  • Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015.
  • Bán Công ty THHH Hai Dung (Công ty con), bao gồm khoản vốn góp, khoản vay của Công ty và các lợi ích khác của Công ty đối với Công ty THHH Hai Dung.
  • Chấp thuận việc tái cơ cấu khoản đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú theo hình thức tăng việc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú lên 51% và chuyển nhượng khoản đầu tư này.

 

Chi tiết xem file đính kèm:

CV24.2015_CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon