NVT: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2016.

Chi tiết xem file đính kèm

CV18_CBTT.BBNQ2016

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon