NVT: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03 tháng 8 năm 2014

Ngày 03 tháng 8 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Công ty xin trân trọng công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chi tiết xem file đính kèm.

Biên bản ĐHCĐ 03082014

Nghị quyết ĐHCĐ 03082014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon