NVT: Công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm

BCQT 2013

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon