NVT: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

 

Chi tiết xem file đính kèm

CV03.2015_BCQT 2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon