NVT: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon