NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm

BCTC Riêng Qúy 3.2016

BCTC HN Qúy 3.2016

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon