NVT: Cổ đông có liên quan thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, cổ đông Hoàng Lê Việt là con của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông báo đăng ký bán cổ phiếu NVT. Chi tiết như sau:

 

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.784.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,972%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.784.400 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối lại danh mục đầu tư
  • Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/8/2014 đến ngày 17/9/2014./.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon