NVT: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông John Joshep Ramos (Hộ chiếu số: 442550649 Ngày cấp: 15/4/2009 Nơi cấp: Hoa Kỳ) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 15/12/2014.

Việc bổ nhiệm ông John Joshep Ramos sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Chi tiết xem file đính kèm

QĐ 11/HĐQT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon